Vilkår og betingelser

Bryggerekka Bruktmarked

REGLEMENT -Les gjennom og aksepter betingelsene nederst på siden.

Åpningstider
Markedet har åpent hver søndag fra 26. mai t.o.m. 1. september 2019.  Åpningstiden er 10-16.
Alle utstillere må holde sin standplass åpen i hele åpningstiden.

Påmelding
Bestilling og betaling av plass skjer kun på nett. Følg linken for påmelding øverst på siden, så finner du et kart over standplassene og oversikt over ledige plasser.

 • Ved betaling av plass godtas reglementet.
 • Tildeling av plass skjer etter “først-til-mølla-prinsippet».
 • Utstiller kan bestille plass for flere søndager om ønskelig.
 • Kjøpt plass kan ikke endres eller refunderes etter booking.
 • Ubenyttede plasser refunderes ikke.
 • Fremleie tillates ikke.

Om standplassene

 • En plass er omtrent 3×3 meter. Leie av et bord (183×75 cm) er inkludert. Ønskes flere bord kan dette bestilles ekstra, klesstativer må besørges av utstilleren.
 • I tilfelle regn må utstillere selv sørge for å dekke til varer. Det er mulig å sette opp et telt (maks 3×3 meter). Dette må besørges av utstilleren.
 • Når du følger linken for påmelding, finner du et kart med oversikt over alle plassene på markedet. Ledige plasser vises med grønn markering.
 • Det er ikke tillatt å bruke åpen flamme, grill, propan eller frityr.
 • Standplasser for matservering skal kun brukes til matservering. Her gjelder vanlige retningslinjer fra Mattilsynet. Vi kan kun tilby begrenset strømkapasitet.
 • Servering av mat, kaffe, kaker eller andre godsaker er ikke tillatt fra standplasser for brukt og håndverk.

Vareutvalg
Dette er et brukt- og designmarked og utstillere bestemmer selv utvalg og pris. Det er ikke lov å selge varer som er ulovlig å omsette ifølge norsk lov, så som våpen, alkohol, tobakk, utrydningstruede dyrearter og tyvegods. Salg av godteri, sukkerspinn etc. og nye masseproduserte salgsvarer er ikke tillatt. De som driver bruktmarked i næring, må ha med gyldig brukthandlerbevilling.

Rigging/Parkering

 • Innkjøring og oppsett av varer er mulig fra kl 09.00 på salgsdagen.
 • Alle utstillere må være på plass når markedet åpner kl. 10.00. Om utstiller ikke møter opp innen kl 10.00, mister du retten til bruk av plassen.
 • Det er ikke tillatt med parkering eller kjøring på området i bruktmarkedets åpningstider.
 • Parkeringsplasser i umiddelbar nærhet, disse er gratis på søndager.
 • Nedrigg fra kl. 16.00.
 • Plassen skal være ryddet innen kl 17.00.
 • Usolgte varer / søppel må fjernes av utstilleren.

Matservering
Det er 4 standplasser egnet for matservering.

Det tillates kun salg av frukt og grønt, kaker, pølser, is, brus, stekte vafler og ferdigtilberedte hamburgere og lignende (varmebehandlet som f.eks ferdige pølser eller stekte hamburgere fra dagligvarebutikken). Frityrkokere er ikke tillatt. Vanlige retningslinjer fra Mattilsynet gjelder.

Riktig renhold er viktig, se retningslinjer fra matilsynet her.

Sikring av telt

 • De fleste har med eget telt, det betyr at det er noen sikkerhetsutfordringer knyttet til dette.
 • Telt skal sikres i forhold til brann og vind.
 • Den som setter opp telt er ansvarlig for sikkerheten for teltet.
 • Det må settes lodd på teltet.
 • Teltet må tas ned ved mye vind, vi har vurdert dette til å være over 10s/m.
 • Telt skal ha duk av brannhemmende materiale, og være forsvarlig forankret så det ikke blåser av sted.

Søppel
Markedet har ikke anledning til å håndtere søppel. Alle  derfor rydde godt etter seg og ta med usolgte varer og annet utstyr ved salgsdagens slutt. Dette er viktig for at vi skal kunne fortsette med Bryggerekka Bruktmarked også fremover. Dersom vi mot formodning må rydde ekstra etter dere, vil dette bli fakturert utstilleren. Det er ingen mulighet for kasting av søppel på området.

Annet

 • Det er ikke vann på stedet, har du behov for vann må dette tas med selv.
 • Dersom Bryggerekka Bruktmarked på grunn av force majeure; Uforutsette forhold, brann, flom eller lignende, ikke kan avvikles, vil ikke innbetalt beløp bli refundert.
 • Arrangøren forbeholder seg retten til å godkjenne utstillere.
 • Ruspåvirkede vil bli bortvist.
 • Offentlige lover og regler gjelder.
 • Utstillere er selv ansvarlig for å følge regler ved kjøp og salg og sørge for nødvendige meldinger til og tillatelser fra offentlige myndigheter der dette måtte være påkrevd.
 • De som driver bruktmarked i næring, må ha med gyldig brukthandlerbevilling. Alle andre bekrefter når de godtar vilkårene ved bestilling, at de kun selger egeneide varer.