Archives

Mobile salgsvogner

Nov 17, 2015 |

Hver dag: Fra 06.00 til 03.00 i Midtbyen, innenfor Nidelven Fra 07.00 til 23.00 utenfor Nidelva området

3. Mobile salgsvogner

Nov 13, 2015 |

3.1. Salg  Ved mobilt gatesalg skal det kun selges mat- og drikkevarer. Det er ikke tillatt å selge alkoholholdige drikker, tobakk, brus, sjokolade eller sukkertøy. 3.2. Mobil salgsvogn Trondheim kommune tillater mobilt gatesalg fra mindre vogn, slik som f.eks kassevogn eller sykkelvogn. Vognen må kunne flyttes raskt av 1 person f.eks ved en utrykning. Størrelse: inntil 2 … read more

1. Generelle retningslinjer og vilkår – gjelder alle typer standplasser

Nov 13, 2015 |

1.1. Regler for standplassen All aktivitet skal foregå innenfor standplassens område. Publikum skal kunne passere uforstyrret dersom de signaliserer det. Maksimal størrelse på standplass – Vanlig standplass: 3 x 3 meter. – Mobil salgsvogn: 2 kvm, -se egne retningslinjer. Tillat med telttak, parasoll og lignende, maksimum 3×3 m uten vegger. Det er ikke tillatt med telttak … read more