Terms and conditions

1. Generelle retningslinjer og vilkår – gjelder alle typer standplasser

1.1. Regler for standplassen

 • All aktivitet skal foregå innenfor standplassens område.
 • Publikum skal kunne passere uforstyrret dersom de signaliserer det.
 • Maksimal størrelse på standplass – Vanlig standplass: 3 x 3 meter. – Mobil salgsvogn: 2 kvm, -se egne retningslinjer.
 • Tillat med telttak, parasoll og lignende, maksimum 3×3 m uten vegger.
 • Det er ikke tillatt med telttak på standplass i krysset Thomas Angells gate / Jomfrugata.
 • Små møbler innenfor standplassens område.
 • Maksimum 2 bannere eller roll-ups.
 • Kjøretøy er ikke tillatt på standplassene.
 • Alt utstyr skal fjernes ved arbeidsdagens slutt.
 • Ansvar for avfallshåndtering i forbindelse med aktiviteten.
 • Leies i maksimum 14 sammenhengende dager.
 • Kontrakt skal alltid være tilgjengelig på papir eller digitalt.
 • Dersom vilkår og retningslinjer ikke opprettholdes, kan aktivitet måtte avsluttes. Dersom dette gjentar seg, kan leietaker få 14. dagers karantenetid for leie av standplass.
 • Ved større arrangement er ikke standplassen tilgjengelig.
 • Utvis hensyn ved bruk tale, sang og akustiske instrumenter. Bruk av forsterker må godkjennes i forkant.
 • Vis hensyn og respekt for naboer/butikker.
 • Vær fleksibel hvis det blir nødvendig å flytte aktiviteten.
 • Strømuttak ved standplass 1. Nøkkel fås ved henvendelse hos Midtbyen Management, Nordre gate 11, 4. etasje. Mandag – fredag kl. 09:00 – 16.00

Du kan se disse detaljene på dine bookinger på www.standplasser.no.  

2. Kommersielt salg

 • Det er tillat med salg av alle typer produkter som ikke kommer i konkurranse med fast utsalgssted.
 • I følge kommunens retningslinjer tillates salg og markedsføring av tjenester, forbruksvarer og medlemskap kun på standplass 1 og 10.

  

3. Mobile salgsvogner

3.1. Salg

 •  Ved mobilt gatesalg skal det kun selges mat- og drikkevarer. Det er ikke tillatt å selge alkoholholdige drikker, tobakk, brus, sjokolade eller sukkertøy.

3.2. Mobil salgsvogn

 • Trondheim kommune tillater mobilt gatesalg fra mindre vogn, slik som f.eks kassevogn eller sykkelvogn.
 • Vognen må kunne flyttes raskt av 1 person f.eks ved en utrykning.
 • Størrelse: inntil 2 kvm.
 • Salgsplassen skal ha gjennomsyn, dvs. ingen bak- eller frontvegg som rager i høyden og som stenger inn- og utsyn.
 • Parasoller og lignende som er fastmontert på vognen, skal være plassert slik at underkanten av parasollen er minst 220 cm over gatehøyde.
 • Det skal ikke stilles opp utstyr på gaten ved salgsvognen, f.eks skilt, parasoller, stoler, kurver eller annet løst utstyr.
 • Levende lys og annen åpen ild er ikke tillatt i og ved salgsvognen.
 • Det skal ikke ropes, eller spilles musikk fra, eller ved, vognen.

3.3. Avfallshåndtering

 • Selger skal rydde opp etter seg og sine kunder, herunder fjerne avfall i og rundt salgsvogn.
 • Selger skal selv sørge for å transportere vekk avfallet.
 • Det er ikke tillatt å tømme avfall i kommunens søppelbøtter.

3.3. Nødvendige tillatelser 

 • All servering krever serveringsbevilling, og må legges ved søknad om leie av standplass.
 • Nødvendig tillatelse fra Mattilsynet er leietakers ansvar.
 • I tillegg kan arrangør kontakte Mattilsynet for veiledning i trygg mathåndtering.
 • Mattilsynet treffes på vakttelefon  905 98 358.
 • Leieretten kan ikke overdras til andre.

 

4. Torvhandel

4.1 Salg

 • Blomster og næringsmidler som bær, frukt, grønnsaker og gårdsmat.
 • Håndverksprodukter eller kunst av god kvalitet som gjenspeiler regionen.
 • Egne retningslinjer for de ulike kvadrantene på Torvet.

4.2 Avfallshåndtering

 • Selger skal rydde opp etter seg og sine kunder, herunder fjerne avfall i og rundt salgsplass.
 • Selger skal selv sørge for å transportere vekk avfallet.
 • Det er ikke tillatt å tømme avfall i kommunens søppelbøtter.

4.3 Tillatelser og mislighold.

 • Nødvendig tillatelse fra Mattilsynet er leietakers ansvar.
 • I tillegg kan arrangør kontakte Mattilsynet for veiledning i trygg mathåndtering.
 • Mattilsynet treffes på vakttelefon  905 98 358.
 • Leieretten kan ikke overdras til andre.
 • Leieforholdet opphører etter tre skriftlige advarsler fra utleier.
 • Betalt leie tilbakebetales ikke ved opphør av leieforhold.
 • Med mislighold regnes:
  • Salgsplassen utvides
  • Salgsplassen benyttes til formål som ikke er i samsvar med avtalens bestemmelser
  • Mangel på avfalshåndtering og tilsyn iht. Politivdetektene.
  • Leie ikke betalt ved forfall
  • Brudd på avtalens innhold og utleiers påbud/retningslinjer

4.4 Dag/månedsplass, kvadrant NV (v/Det Norske)

 • Størrelse salgsplass: 3 x 3 meter
 • Salgsplassen kan ha bord og parasoll. Tak, telt og lignende er ikke tillatt.
 • Det tillates salg av:
  • Blomster, bær og sopp
  • Håndverksprodukter eller kunst av god kvalitet som gjenspeiler regionen.
 • Salgsplass må vike for arrangementer på Torvet, det tilbys ikke alternativ salgslpass ved slike arrangementer.

4.5 Dag/månedsplasser for salg av frukt, bær og grønnsaker, kvadrant SV (v/Torvscenen)

 • Størrelse salgsplass: 6 x 3 meter
 • Salgspalssen må  ha gjennomsyn, ingen bak- eller frontvegg som rager i høyden og stenger inn- og utsyn.
 • Egen søknad må sendes for perioden juni-september.
 • Blomster og næringsmidler som bær, frukt, grønnsaker og gårdsmat.

4.6 Helårsplasser Torvhandel, kvadrant NØ (v/Apoteket)

 • Periode for helårsplass er fra mai til april påfølgende år.
 • Søknadsfrist for helårsplasser er medio mars.
 • Leietaker av helårsplass er hovedansvarlig for plassen, plassen kan ikke overdras andre.
 • Det tillates håndverksprodukter eller kunst av god kvalitet.
  • Produkter for salg godkjennes ved egen søknad.
  • Søknad må inneholde alle produkter som skal selges gjennom hele året.
  • Det kan ikke selges andre varer eller tjenester på stedet enn de som er godkjent ved søknad.
 • Salgsplassen kan ikke utvides
 • Salgspalssen må  ha gjennomsyn, ingen bak- eller frontvegg som rager i høyden og stenger inn- og utsyn.
 • Helårsplasser må vike for arrangement på Torvet. Det tilbys alternativ plassering i Kongens gate ved arrangement.
 • Grunnet utgravninger på Torvet i 2016 og stor aktivitet i august, vil det ikke være salgsplass for leietakere i august måned. Alternativ salgsplass tilbys dessverre ikke.